Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis 28.8. členská schůze

28. 8. 2010
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 28.8..2010 Přítomni-Vencová,Venc,Falařová,Falař,Sadílek,Kalina Milan,Kalina Marek,Kalinová Krym,ElicarMittlbach P,Hartych.Hartychová,Suchý,Suchá,Vysoudil,Staněk, Pich,Charvát,Charvátová.Michna,Veselý,Tlustý,TlustáMáček,Mittlbachová K,Stýblo,Kurka,Kurková Celkem 32 hosté Král,Muhlfeitová OMLUVENI Němec,Němcová,Mach,Mička,Ulrichová,Vencová V.Hoffmanová Program: 1/ Kontrola usnesení 2/ sport 3/ brigády 4/ finance 5/ členské známky + příspěvky 2010- 6.Granty- žádosti 7.povodně 8.diskuze a trvající úkoly 1. body z minulé schůze -Stále trvá úkol zakoupení triček na sportovní turnaje s logem Sokola-zatím nejsou finance 2.Sport - Sokolení- přesunuto na termín 25.9.2010 od 15,00 Na sokolení bude zdravotní demonstrace první pomoci a přednáška – ses. Ivana Suchá info- na ČOS v Praze jsou propagační materiály k vyzvednutí-zajistí Vencová Venc -Br. Moravec kritizoval neúčast volejbalových smíš. družstev na župním přeboru dne 16.5. Křivoklátě.Přijelo jen 1 družstvo – TJ.Sokol Lány!!!- NEMÁME SMÍŠENÉ DRUŽSTVO- není kde trénovat na betonu to opravdu nejde.naši volejbalisté jezdí do Slaného a platí si jízdné a příspěvky tam SPORTUJEME HLAVNĚ PŘI OPRAVÁCH SOKOLOVNY 3. Brigády –celkem odpracováno od 30.4. 248 hodin havarijní oprava střechy nad posilovnou-zatékalo- z příspěvků členů zakoupeny starší tašky letky za 1200,- pokračování betonování v šatně-ženy,oprava okno sál, zbourání nefunkčního komínu,obstarání a řezání dřeva na topení,sekání trávy,úprava chodníku před Sokolovnou Další termíny brigád-4.9-od 10,00 zednické práce od 13,30 oítky v chodbě -5.9. 10,00- 16,00 zabudování okna sál, oprava úžlabí střechy Připomínka- stále chodí stejní brigádníci. Je to neférové od těch, co slíbili účast. Rozpis brigád vyvěšen na nástěnce včetně odpracovaných hodin jmenovitě. Víme, že je to potřebné pro zkvalitnění sportu a kultury v obci .Sokolovnu jsme přebrali v havarijním stavu a opravy jdou svépomocí pomalu.Jsme pracující lidé a po víkendech se snažíme.Z dotace v roce 2008 jsme nakoupili materiál,postavili novou kotelnu,rozvedli ústřední topení s kotlem, opravili okna,nové vstupní dveře k sálu,vybudovali hrubou stavbu k sociláním zařízením a šatnám,chodníky uvnitř areálu,venkovní sezení,vybudována místnost na cvičení –tzv posilovna,oprava střechy-prozatimní, nová fasáda ze předu sokolovny, vyvezli jsme kontejnery odpadu, nechali zcela vyměnit elektroinstalaci-za dotaci župy, 4. Finance -Dotace na provoz a údržbu TVZ na rok 2010 z MŠMT,ČOS celkem 379 100,-Kč pro župu a 23 jednot. 5. Kontrola zaplacení známek a oddílových příspěvků na rok 2010 – proběhla musí se v pondělí 6.9. dokoupit zbytek Členská známka je pro studující a seniory 100,-+odd.příspěvky 100,00 ročně a ostatní členové včetně odd.přísp. 450,00 Přijímání a vypisování členů je nutné dle Stanov ČOS.Vždy do zápisu. - z TJ Sokol Malíkovice vystoupilo 10 členů k 28.8. 2010 Větrovský Jiří, Havelka Václav,Skoupá Ludmila, Hora Dominik,Kostřábová Monika, Slapničková Veronika, Majerová Jan, Michnová Milena, Škrétová Anna,Škrétová Barbora - Vstoupili 3 Ivana Suchá a Vítězslav Suchý, Perner Pavel vítáme je 6. Žádost tělocvičné jednoty – grant OVČOS na rok 2010 Vybavení tělocvičen pro oddíly sokolské všestrannosti Navržena částka do 10 000,- s naší spoluúčastí 3000,- K žádosti jsme uvedli důvody: Naše TJ SOKOL MALÍKOVICE nemá vůbec žádnou audiotechniku. oddíl kde bychom provozovali cvičení pro 13 žen, zdravotní a relaxační cvičení pro 6 seniorů, zdravotní cvičení pro 11 členů- juniorů , videoprojekce sletových skladeb pro případné nácviky, videoprojekce BOZP a zdravovědu, videoprojekce-instruktážní o práci v Sokole hlavně pro zviditenění naší práce v jednotě. Zatím žádná zpráva . Byly podány dvě žádosti o granty starostkou M..Vencovou – - z MŠMT 2010 program 233210 – investiční záměr – Rekonstrukce hřiště odevzdána 30.10.2009 – NEODSOUHLASENO - z Středočeský Fond sportu vol.času ev.č. SVČ/VSAÚ002472/2010 Rekonstrukce střechy Sokolovna odevzdána 11.10.2010 NEODSOUHLASENO 7. POVODNĚ sbírka členů sokola a občanů v obci Bylo odsouhlaseno všemi přítomnými členy-nikdo proti Vyhlášení finanční sbírky na odstranění havárie po povodních v okolí Chrastavy. Z navržených postižených- byla vybrána TJ SOKOL CHOTYNĚ Kontakt na starostku TJ. SOKOL CHOTYNĚ- župa Ještědská Vlasta Landová Chotyně 162 tel 482 723 664 vlasta.chotyne@seznam.cz Osobním kontaktem jsme dostali ujištění, že finance budou použity na odstranění závad na sokolovně- zaplavení a odstranění závad po ubytování vojáků,kteří v sokolovně bydleli při povodních Sbírku uskuteční Jan Krym a Marie Vencová do konce září 2010 –příspěvek bude dobrovolný dle možností dárců.Poté bude osobně předána přímo na TJ Chotyně proti potvrzení 8. diskuze a trvající úkoly - brigádnické hodiny Staněk Arnošt- vyrobí a natiskne na své náklady novou kroniku a kalendář 2011 pro členy naší TJ - připomínka J.Charvátové- jsme čistotní lidé- uklízejte po sobě hlavně venku v okolí sokolovny - klubovna otevřena v pátek a sobotu od 19,30 ostatní dle domluvy - brigády jsou dobrovolné akce :jsou vyjmuti ti, co nemohou z pracovních,zdravotních a věkových důvodů - na dotaz kdo může do Sokolovny- bylo zodpovězeno, že všichni občané bez rozdílu s doprovodem člena pokud nemáme vlastní akci –neplatí pro vyhlášené akce nečleni krom rodinných příslušníků členů by za používání sportovního a ostatního vybavení měli platit jsme SOKOLOVÉ- ne dobročinná organizace- všude se platí vstupné - STÁLE TRVÁ- !!!!!! NEČLENI SOKOLSKÉ JEDNOTY NEMAJÍ PŘÍSTUP NA SÁL Pouze s doprovodem POPLATEK 20 kč Na soukromě pořádané akce pro nečleny vstupné poplatek 10 kč za osobu a smluvená částka za pronájem klubovny či sálu- na energie Nečleny ,kteří dobrovolně dají příspěvek na provoz- vítáme. Doprovod nečlenů na dětské akce zdarma Platíme energie,topení, uklízíme,kupujeme vybavení na stol.tenis a podobně. Je to z našich známek ! DĚKUJEME VŠEM ZA ÚČAST,BRIGÁDY A NÁMĚTY Marie VENCOVÁ starostka,Tomáš Charvát místostarosta Čanovice dne 28.8.2010 Členská schůze 25.9..2010 20,00 klubovna
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář