Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis 20.11.2010

20. 11. 2010
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 20.11..2010 Přítomni: Veselý,Mittlbach Jar. Krym, Král, Vencová,Venc,Kalina Milan,Kalina Marek, Kalinová Mon. Mach,Michna,Charvátová,,Charvát,VysoudilJan,VysoudilTom,Falař,Falařová,Elicar, 19 členů Hosté : Majerová,Havelka, Elicarová,Kolbuch,Veselá, Charvát Lukáš, OMLUVENI Němec,Němcová,Ulrichová,Vencová V.Hoffmanová,Máček, Program: 1/ Kontrola usnesení 2/ sport a kultura 3/ brigády 4/ finance 5/ členské známky + příspěvky 2010-vystoupili- vstoupili do Sokola 6.Granty- žádosti 7.povodně 8.diskuze a trvající úkoly 1. body z minulé schůze Vše splněno- úkol trvá výběr financí na povodně Chrastava 2.Sport a kultura -Cvičebna je zprovozněna- můžeme cvičit při audiovideo projekci- Středy a pátky od 18,00 dle domluvy -Mikulášská pro děti celé obce nejen Sokolů /do 14 ti let / se koná 4.12. 2010 od 16,00 na sále sokolovny. Letáky vyvěšeny, pozvánky do domů budou rozdány, finanční zabezpečení formou sponzorského daru od Obecního úřadu.Mikulášské osazení v kostýmech- Venc,Krym, Mittlbach,Elicarová,Skoupá a spol - Oslava narozenin br. Pich 60 let a všech „střelců“ se koná 11.12. od 19,30 hod v klubovně Charvátová Jitka, Vencová,Hartychová,Stýblo,Sýkora, Staněk,Mittlbach Pája, -Turnaj vánoční stolní tenis termín 18.12..2010 od 19,00 pro členy i nečleny naší TJ. Zabezpečení má na starosti Jan Krym. 3. Brigády –celkem odpracováno od 30.4. 479 hodin - Uklid střešních tašek na půdu z chodby- Král a Krym 21.11. - Jaroslav Mittlbach – stavební dozorování na pokračování stavebních prací –plán práce, sestavení brig.čet - Arnošt Staněk- předal novou kroniku pro naši TJ a vytištěné kalendáře –sponzor.dar- brigáda 10 hodin - Charvát Tomáš a Lukáš Mittlbach P. - připevnění plachty na sále sokolovny -děkujeme 4. Finance -Dotace na provoz a údržbu TVZ na rok 2010 z MŠMT,ČOS celkem 379 100,-Kč pro župu a 23 jednot. Naše TJ dostala na celoroční provoz- zálohy energie,uhlí,vodné a stočné 6000,- Kč Přitom záloha na energie je 1500,- měsíčně, což činí 18 000,- uhlí na celý rok cca 16 000,-vodné stočné cca 1000,- Platby jsou z části výběrem na známky a oddílové příspěvky, akce s tombolou apod. Provozní náklady – hygiena, drogerie, žárovky, drobné opravy, se hradí z minimálního výtěžku provozu klubovny. 5. Kontrola zaplacení známek a oddílových příspěvků na rok 2010 – proběhla Členská známka je pro studující a seniory 100,-+odd.příspěvky 100,00 ročně a ostatní členové včetně odd.přísp. 450,00 Přijímání a vypisování členů je nutné dle Stanov ČOS.Vždy do zápisu. - z TJ Sokol Malíkovice vystoupil člen Král Tomáš 6. grant všestrannosti na rok 2010 - Vybavení tělocvičen pro oddíly sokolské všestrannosti dostali jsme 4 600,- za koupené audio video - žádné žádosti na granty pro rok 2011 nebyly podány 7. POVODNĚ sbírka členů sokola a občanů v obci úkol stále trvá K dnešnímu dni vybráno 2 120.00,- pouze od členů naší TJ 8. diskuze a trvající úkoly - brigády jsou dobrovolné akce :jsou vyjmuti ti, co nemohou z pracovních,zdravotních a věkových důvodů - na dotaz kdo může do Sokolovny- bylo zodpovězeno, že všichni občané bez rozdílu s doprovodem člena pokud nemáme vlastní akci –neplatí pro vyhlášené akce nečleni krom rodinných příslušníků členů by za používání sportovního a ostatního vybavení měli platit jsme SOKOLOVÉ- ne dobročinná organizace- všude se platí vstupné - STÁLE TRVÁ- !!!!!! NEČLENI SOKOLSKÉ JEDNOTY NEMAJÍ PŘÍSTUP NA SÁL Pouze s doprovodem POPLATEK 20 kč Na soukromě pořádané akce pro nečleny vstupné poplatek 10 kč za osobu a smluvená částka za pronájem klubovny či sálu- na energie Nečleny ,kteří dobrovolně dají příspěvek na provoz- vítáme. Doprovod nečlenů na dětské akce zdarma Platíme energie,topení, uklízíme,kupujeme vybavení na stol.tenis a podobně. Je to z našich známek ! DĚKUJEME VŠEM ZA ÚČAST,BRIGÁDY A NÁMĚTY Čanovice dne 20.11..2010 Vencová Marie starostka Charvát Tomáš místostarosta Poslední výborová schůze 11.12.2010 18,30 klubovna
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář