Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis 17.4.2010

17. 4. 2010
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 17.4.2010 Přítomni-Vencová,Venc,Falařová,Falař,Sadílek,Kalina,Krym,ElicarMittlbach J,Hartych.Hartychová Kalinová,Krym,Pich,Charvát,Charvátová.Mach,Michna,Mittlbach P., Veselý,Tlustý,Máček, Celkem 22 Program: 1/ Kontrola usnesení 2/ odbor sportu 3/ valná hromada župy 4/ náčelnictvo 5/ členské známky 2010-seminář 6.Granty- žádosti 7.Diskuse 1. Všechny body z minulé schůze splněny 2. -Proběhl turnaj CBB v Rakovníku- 3 místo Malčan z 10ti družstev - Je potřeba výměna triček-dresy TJ s logem jednoty a Sokola 3. informace o valné hromadě župy 17.4. vBratronicích -Starosta Miroslav DAVID -Místostarosta Jiří KULHAVÝ -Jednatel Jana KUČEROVÁ -Hospodář Ladislav MORAVEC -Členi Josef Helebrant a Libor Dobner -Vzdělavatel –nezvolen -Kontrolní komise Nataša KINSKÁ,Robert ČERNÝ,Vladimír VENC 4. ZVOLENI NÁČELNÍCI ŽUPY na val.hromadě náčelnictva Župy -Šárka Malá a Michal Hrotík - program do 30.6. DUBEN minisokolení 24.4. turistika * Čarodejnice 30.4.a Klubový turnaj stol. tenis KVĚTEN CBB- 8.5.15,00 na hřišti turnaj ,*volejbal Členská schůze 22.5.2010 v 20,00 ČERVEN 5.6. Dětský den sportovní a kulturní program, *petanque, *stolní tenis Výborová schůze 26.6. v 19,00 klubovna 5. Úkol zaplacení čl.známek trvá do 30.4.2010 Marie Vencová absolvuje školení na WINDuo- účetní program na účetnictví v Praze 4.5.2010 9,00-16,00 Vyšehradská 49.Školení a seminář zaplatí Župa 6. Žádost tělocvičné jednoty – grant OVČOS na rok 2010 Vybavení tělocvičen pro oddíly sokolské všestrannosti Navržena částka do 10 000,- s naší spoluúčastí 3000,- odsouhlaseno všemi hlasy K žádosti uvádíme důvody: Naše TJ SOKOL MALÍKOVICE nemá vůbec žádnou audiotechniku. Důvod žádosti a případné využití oddíl kde bychom provozovali cvičení pro 13 žen, zdravotní a relaxační cvičení pro 6 seniorů, zdravotní cvičení pro 11 členů- juniorů , videoprojekce sletových skladeb pro případné nácviky, videoprojekce BOZP a zdravovědu, videoprojekce-instruktážní o práci v Sokole hlavně pro zviditenění naší práce v jednotě. 7. DISKUZE - brigády- úkol trvá příští je : v neděli 18.4. 14,00-17,00 a středa 21.4. 17,00-21,00 - DUBEN minisokolení 24.4. turistika * Čarodejnice 30.4.a Klubový turnaj stol. tenis - KVĚTEN CBB- 7.5. 17,00 na hřišti , turnaj ,*volejbal - Členská schůze 22.5.2010 v 20,00 - ČERVEN 5.6. Dětský den sportovní a kulturní program, *petanque, *stolní tenis - Výborová schůze 26.6. v 19,00 klubovna . Byly podány dvě žádosti o granty starostkou M..Vencovou – stále žádné informace - z MŠMT 2010 program 233210 – investiční záměr – Rekonstrukce hřiště odevzdána 30.10.2009 - z Středočeský Fond sportu vol.času ev.č. SVČ/VSAÚ002472/2010 Rekonstrukce střechy Sokolovna odevzdána 11.10.2010 - oznámení přehledu skladeb HTV ČOS pro XV. Všesokolský slet 2012 nástěnka-je potřeba videotechnika - připomínka br. Macha k brigádám týkajících se oprav a dovybudování soc.zařízení a sálu tělocvičny- na brigádu chodí pouze část členů,při počtu 60 členů základny je to opravdu málo. Brigády tedy část mají Mach,Michna,Kalina Milan.Mittlbachové Jar.a Pavel Charvátové Luk. a Tom. Vencová V. Vencová M ,Veselý,Charvátová J.,Krym,Falař,Falařová, VENCOVI Jan,Vojtěch,Alexander,Vladimír,Pich,Máček STÁLE TRVÁ- Členská známka je pro studující a seniory 100,-+odd.příspěvky 150,00 ročně a ostatní členové včetně odd.přísp. 450,00 - PŘIPOMÍNKY ZMÍNĚNÉ NA VAL.HROMADĚ ŽUPY . Přijímání a vypisování členů je nutné dle Stanov ČOS.Vždy do zápisu. - Škodní události hlásit na župu jsme pojištěni u České podnikatelské pojištovny PHA 4 dne17.4..2010 Vencová Marie starostka Charvát Tomáš místostarosta