Jdi na obsah Jdi na menu
 


VALNÁ HROMADA 2012

ZÁPIS  Z  VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MALÍKOVICE ze dne  24.3.2012

 

1.  kontrola usnesení

2.  odsouhlasení plán práce 2012

3.  finance

4.  sport

5.  info z ČOS

6.  granty

7.  pronájem pozemků

8.  diskuze

 

1.     Plán práce rok 2011– všechny body splněny, plán schůzí na rok 2012 vyvěšen

Odevzdány statistické výkazy- Odbor všestrannosti, registrace sport.oddílů, výkaz vzdělavatelské činnosti, výkaz evidence členů, základní údaje o TJ  všechny výkazy byly odevzdány v termínu

Vencová Marie


2.     Plán práce na rok 2012 – odsouhlaseno  viz příloha

Na květen se připravuje na sále první zábava cca po 30 letech .Přizvat občany obce-letáky.

Hartychová Marie


3.     Vyúčtování na župu za rok 2011 –výkazy zisků a ztrát, odevzdáno

            Roční vyúčtování nákladů za rok 2011- Zaplaceny poplatky vodné a stočné, el. energie   

            Daňové přiznání za rok 2011- odevzdáno na FÚ Slaný

            Provedena inventarizace drobného majetku

            Provedena kontrolní finanční komisí-kontrola pokladny a účtů –bez závad

            Kalinová Monika


4.     Informace o turnaji v Czech Bumbac Ballu- z důvodu nácviků jednot na všesokolský slet se turnaj odkládá na září 2012.

Bude uskutečněno v dubnu  7.4. stolní tenis, 14.4.minisokolení,2.6. dětský sportovní den, září CBB, říjen petangue, turistika,. Sokolské hřiště- stálý nepořádek. Z větší části je hřiště využíváno nečleny Sokola,kteří po sobě neumí uklidit- plastové lahve,papíry.Hřiště je oploceno pouze drátěnkou,je tam volný vstup pro všechny  děti a mládež z obce

            Cvičebna bude  k dispozici dle domluvy až  po rekonstrukci sálu a soc.zařízení sokolovny.

            Krym Jan


5.     Přečteno upozornění ČOS ze dne 19.3.2012 o novele zákona 202/1990  Sb, o loteriích. která byla schválena i přes protesty sportovního prostředí. Nový způsob dělení výtěžků nezaručuje sportovním organizacím žádný podíl .Informace se též týká toho, že obce dostávají dotace ze státního rozpočtu  ve prospěch sportu, kultury a charitativní činnosti. Tuto informaci zajistí dotazem a případně žádostí Kalinová Monika. Starostka TJ  M. Vencová zaslala dotaz na

          OU 5.3. 2012, ale ještě nebyla žádná odezva jako odpověd.

Kalinová Monika

 

 

6.     Granty

Podána žádost o grant –/leden 2012/ dle vyhlášených programů ČOS  z prostředků MŠMT v oblasti tělovýchovy a sportu-všestrannost na turnaj CBB

V případě schválení částky 4000,- vyúčtování do 31.12.2012

Vencová Marie

Zjistit možnosti k podání žádosti o  grant z „Přemyslovské střední čechy“ na opravu střechy Sokolovny. Výzva bude v květnu 2012 na www.premyslovci.cz Zažádáme OU  o předfinancování

           Vencová Marie, Slapničková Lucie

            Bylo avizováno  z fa JAVY – Praha 6  -grantoví poradci Sokola, že  budou hledat a hlídat  

             termíny vyhlášení grantů z Krajského úřadu Středočeského kraje a Maska      

           Zajistit k žádosti na rekonstrukci a opravu střechy firmy k výběrovému řízení včetně nabídek.    

           Mittlbach Jaroslav

 

7.     Pronájem pozemku- sportoviště- rekreační plocha část z parcely 161/1 /celá rozloha je 988m2/

Na plochu cca 500m2 byla sepsána nájemní smlouva na dobu určitou,která končí 31.12.2012

Za symbolickou cenu 100Kč ročně. Pronájemce Hana Muhlfeitová žádala o případný prodej této části parcely a tím připojení ke svému pozemku. Jsou tři varianty řešení

-a- prodej pozemku za smluvní cenu a zaplacení  vyplývajících poplatků/cca 50kč/m2/

-b-  část  pozemku 163/1 v katastrálním území Malíkovice  v rozloze cca 500m2 doporučená cena za pronájem - 2,40-3,20 za m2 ročně

-c- uvést plotové označení do původního stavu

K řešení tohoto bodu dojde 19.5.2012 hlasováním o návrzích. Návrhy vypracuje výbor TJ.

 

8.     DISKUZE

 

Marie Vencová

Na  valnou hromadu byl pozván zástupce z OU Antonín Janča. V původním  termínu 17.3. se valná hromada nekonala pro nemoc starostky. Náhradní termín byl odsouhlasen v termínu 23.3. a již nemohl být starosta -obce OU uvědoměn, takže bude pozván na následující schůzi v květnu 19.5.

Monika Kalinová

Žádost hospodářky o včasné zaplacení známek na rok 2012 do konce března

-Jitka Charvátová

Žádá, aby o  všech plánovaných  akcích  bylo informováno včas  a viditelně

-Mittlbach Jaroslav

Stavební práce na opravách v sokolovně trvá. Jsme tu každý čtvrtek odpoledne, soboty a neděle od 14,00

Docházejí finance, takže je založen půjčkový fond, do kterého mohou půjčit členové jakoukoliv částku, která se vrátí z výnosů akcí pořádaných na sále.

-Mittlbachová Kateřina

Upozornila, že kdo nechodí na brigády, tak by mohl vypomoci alespoň finančně. Nelze aby sokolovnu opravovalo pravidelně 8 lidí a ostatní se pouze tzv.vezli.

 

Poděkování J.Charvátové a T.Charvátovi za vedení a udržování klubovny


Přítomno 28 členů, 1 host