Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. SETKÁNÍ ČLENŮ 2014

1. ZÁPIS z členského setkání 10.1.2014 Přítomno Celkem 28 členů 1.Kontrola usnesení 2.Návrh plánu práce 2014 3.Nápln valné hromady 4.Známky a odd.příspěvky 2014 5.Diskuse 1. Kontrola usnesení a-Plán práce na rok 2014 - splněno Marie Hartychová b-Podání danového přiznání za rok 2013 – v jednání Marie Vencová c-Nová smlouva s ČEZ levnější odběr splněno Vencová Marie d-Registrace sportu a všechna hlášení na župu- do 15.2 a 15.3. Arnošt Staněk e- Inventarizace určen termín 15.3.2014 - Jan Krym 2.Návrh plánu práce 2014 LEDEN . Turnaje členů stolní tenis pátky a soboty do konce června Cvičení děti čtvrtky od 16.00 do 19.června ÚNOR 29.2. 19,00 ŠIBŘINKY 22. 2. 20.00 valná hromada schválení plánu s účastí zástupce OÚ BŘEZEN 29.3. Minisokolení buřtíky 29.3. v 20,00 Členská setkání – odevzdání inventarizace Krym Jan DUBEN 19. 4 . tenis turnaj I.KOLO 26.4. II.KOLO 26. 4. v 20,00 Členské setkání 30.4. Čarodejnice Venkovní úpravy terénu sokolovna a čanovická náves KVĚTEN Příprava na nohejbal –na Křivoklátě župní turnaj Termín cca 17 nebo 24.5. ČERVEN 31.5. dětský den a kulturní program Příprava na župní turnaj stolní tenis místo konání bude určeno cca 14 nebo 21.6. 28 .6 .19,00 Výborové setkání ČERVENEC A SRPEN PRÁZDNINY- sporty dle rozpisu a pěší turistika NordikWalking Prázdninový výlet sokolských dětí historie tradice ZÁŘÍ 20.9. PORTOVNÍ SOKOLENÍ Příprava na župní turnaj ve volejbale a drakiáda s dětmi 27 . 9. zábava Malíkovice soutěže,hudba pozvání pro občany obce ŘÍJEN stolní tenis,turistika, roznesení krmítek po obci s dětmi 25.10. ve 20,00 Výborové setkání LISTOPAD 16.11. V 19,00 TURNAJ ŠIPKY 30.11. v 19,00 Výborové setkání PROSINEC Mikulášská s dětmi z obce 6.12. 14,30 28.12 . v 19,00 Členské setkání a kontrolní komise Silvestr 31.12. 2014 Treninky Stolní tenis podzim zima pátky a soboty od 19,00 jaro léto od 18,00 Cvičení dětí od 9.ledna do 30. června čtvrtky 16,00 a od 15. září do 30 listopadu Florbal , nohejbal, cvičení žen, turistka-Nordik Walking, šachy a šipky dle domluvy Volejbal na území TJ Slaný dle jejich rozpisu pokud nebude vlastní hřiště opravené Účast na vyhlášených turnajích župou Budečskou dle dispozic 3.nápln valné hromady - Setkání výboru či členstva svolává a vede starostka. -Rušíme funkci hospodáře. Místo této funkce ve výboru bude zvolen na valné hromadě jednatel. - Hospodaření bude provádět odborný účetní v podvojném účetnictví za čtvrtletní odměnu v částce 500,00 Kč - musíme zvolit novou kontrolní komisi, která bude zodpovídat za kontrolu hospodaření - informace o nových stanovách ČOS platných od 1.1.2014 - informace o Novém občanském zákoníku ve vztahu k Sokolu - podmínky pro přijetí nových členů a ukončení členství v jednotě - informace o transformace ČOS na spolek v důsledku platnosti nového OZ od 1. 1. 2014 - podvojné účetnictví: podle zákona 513 musí všechna občanská sdružení, která jsou příjemci státních dotací, vést podvojné účetnictví. Vzhledem k tomu, že příští rok dojde k transformaci občanského sdružení, je povinností všech subjektů vést podvojné účetnictví - informace o hospodaření za rok 2013 4.Známky a odd.příspěvky 2014 Dospělí 300 Kč za známku a 1000 Kč roční odd. příspěvek junioři – studující a senioři 100 Kč známka a 1000 Kč odd. příspěvek Opět prosíme všechny členy o včasné zaplacení členských známek a oddílových příspěvků Vybírá jednatel členské známky nejpozději do 30.3.2014 Oddílové příspěvky jsou na rozvoj sportu- obnovení sportovního vybavení., částečné hrazení faktur za energie a poplatky, startovné na turnajích mimo jednotu, Nečleni naší jednoty platí při vstupu 20 Kč za použití vybavení a náklady na energie -přítomné obsluze. Bude použito do fondu oprav a vloženo čtvrtletně do provozní pokladny. 5.Diskuse -Obsluha zázemí Při trénincích a akcích je obsluha zázemí s občerstvením vždy obsazena členy dle domluvy. Pokud někdo má zájem stačí domluvit termín včetně topení a následného úklidu. Zatím nikdy nebyl problém. Případný zisk jde celý vždy na náklady energi - Pronájem sálu pro cizí organizace a nečleny je 500,- - Členská základna má 47 členů. - Prosíme o aktualizaci emailových adres k rozesílání zpráv a zápisů z naší TJ - Stavební úpravy na přední místnosti jsou v rozpracovanosti termín dokončení záleží na financích. - Oprava –vybroušení nalakování podlahy na sále – úkol trvá Při dotazu starostky zda má někdo příspěvek do diskuze se nikdo nepřihlásil a členské setkání bylo ukončeno v 22,15 hod Starostka Marie Vencová ………………………………………..