Jdi na obsah Jdi na menu
 


1 ČLENSKÉ SETKÁNÍ

23. 2. 2013

1.   ZÁPIS z členského  setkání  23.2.2013

Přítomno  Celkem 23 členů

 

1.Kontrola usnesení

2.Návrh plánu práce 2013

3.Informace o dotaci – střecha

4.Informace ples 16.2.

5.Diskuse

 

1. Kontrola usnesení

 a-Plán práce na rok 2013 - splněno Marie Hartychová

 b-Podání danového  přiznání  za rok 2012 - v jednání Monika Kalinová

 c-Ověření  zápisu z valné hromady 2013 –splněno Vencová Marie

 d-Registrace sportu  a  všechna hlášení na župu- splněno Arnošt Staněk

 e- Inventarizace  určen termín - splněno Jan Krym  

 

2. Návrh plánu práce a setkání výboru a členstva  na rok 2013

LEDEN   Valná volební hromada  26.1.2013 v 19,00 – proběhla

Turnaje členů stolní tenis   pátky  a soboty od 19,00

ÚNOR      16.2. v 19,00  1. Ples v Sokolovně

23.2.    v 20.00  Členské setkání    schválení plánu - informace

BŘEZEN  16.3.   19,00  Memoriál Williho 50 

23.3. 19,00  Minisokolení  buřtíky

30.3.     v 20,00   Členská setkání –inventarizace Krym Jan

DUBEN    6.4 stolní tenis turnaj  I.KOLO    13.4. II.KOLO

27.4.     v  20,00   Členské setkání

30.4. Čarodejnice   Venkovní úpravy terénu     -sběr železného šrotu

KVĚTEN  Sportovní odpoledne děti 18.5.2013 v 17,00  

Májová zábava   plán-   25.5.20        v 20.00    

 ČERVEN  1.6. Dětský den sportovní a kulturní program

29.6. v 19,00   Výborové setkání 

ČERVENEC A SRPEN  PRÁZDNINY- sporty dle rozpisu a pěší  turistika Nordic Walking

ZÁŘÍ    14.9. OD 14,00    SPORTOVNÍ SOKOLENÍ 

27.9.     ve 20,00   Členské setkání 

28.9. Václavská zábava soutěže,hudba  pozvání pro  občany obce

ŘÍJEN   stolní tenis,turistika, 

26.10.    ve 19,00 Výborové setkání  od  20,00  Memoriály 60+70

LISTOPAD    16.11. V 19,00  TURNAJ ŠIPKY

30.11.    v 19,00  Výborové setkání

PROSINEC   7.12.16,00 Mikulášská s dětmi z obce

28.12 .   v 19,00  Členské setkání  a kontrolní komise

 Silvestr v maskách klubovna 31.12.

 

 

 

Treninky

 Stolní tenis podzim zima  pátky a soboty od 19,00  - jaro léto  -od 18,00

 Florbal , Bumbác ball, cvičení žen, turistka-Nordic  Walking, šachy a šipky   dle domluvy

 Volejbal na území TJ Slaný dle jejich rozpisu                          

 Účast na vyhlášených turnajích župou Budečskou dle dispozic

 

 V plánu je  změna pouze v tom, že setkání výboru či členstva   povede starostka.

 Místostarosta povede setkání  členské i výborové  po nasbírání zkušeností a při neúčasti

  starostky  tak, jak   vždy bylo  v letech  minulých.

 

3. Informace o dotaci – střecha

Starostka informovala , že podala žádost o dotaci na opravu střechy nad sálem sokolovny dne 14.1.2013 včetně 21 příloh a dokumentů na MAS  SZIF Přemyslovské střední Čechy o.p.s  v Programu rozvoje venkova  o částku 334 972 Kč,- Výběrové řízení proběhlo dne 19.2. a jsme na seznamu vybraných žádostí. Naše žádost bude předána k registraci na RO SZIF / státní zemědělský intervenční fond/   Praha  .  Hodnocení podané žádosti je  267 bodů z možných 300 bodů.Scházelo nám pouze v kolonce- že není vytvořeno nové pracovní místo a nemáme tzv. správce- sokolníka, v členské základně nejsou malé děti.   

Další krok je oslovit pokrývačské firmy k podání nabídky do výběrového řízení - viz seznam

Jan Jirka Třtice,  Jareš Volf Žilina,  David Širmer Zichovec 63,   Houdek Jiří Studeněves

Jirsa Jiří Jedomělice 117,   DOUBEK Petr Slaný Durasova,   Matouch Karel Jemníky 66,   KAVES Libušín.  Tyto firmy doporučil oslovit Pavel Čablík – našel kontakty z Kladenska a Slánska.

Rovněž je potřeba zajistit finance na realizaci, protože z dotace bude proplaceno až po kolaudačním řízení.  Příslib je z ČOS Praha Ing. Hana Moučková starostka ČOS, , naší Župy Budečské a pokusíme se s M. Kalinovou domluvit   i o možnost pomoci  z OÚ  Malíkovice

Seminář pro úspěšné žadatele o dotaci je 12.3.2013 od 16,00 v kanceláři společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Wilsonova 599  Slaný. Bude projednán časový harmonogram činností, které žadatele čeká po schválení žádosti na SZIF, podpis dohody o poskytnutí dotace a nutné přílohy.Případné změny v projektu-jejich hlášení,termíny, Info. o sankcích za nesplnění stanovených pravidel a postupů.Monitoring projektu,následné kontroly a  způsob žádosti o proplacení.  Zúčastní se starostka a místostarosta.

 

4. Informace ples 16.2.

Ples proběhl v naprosté pohodě, hudba opět Kateřina Kučerová a spol. úplně fantastická,

finanční vyúčtování proběhlo a  máme sice malý zisk,ale není to prodělek při menším počtu návštěvníků.

Pro příště budeme pořádat zábavy a šibřinky- v maskách- neúčast mladších ročníků a hlavně je  i období nemocí.  Pokusíme se zajistit hudbu i na květnovou a Václavskou zábavu. V soutěži o ceny byl jako hlavní cena divočák. Už se těšíme na gulášek.

5. Diskuse

1---V lednu navštívila M.Kalinová a M.Vencová danovou kancelář  Ing. Náprstka v Kladně . Pro lonský rok, kdy jsme začali otevřením sálu tělocvičny mít  i hospodářskou činnost se ziskem potřebujeme poradit, abychom jako jednota měli danové podání a výkazy zisku a ztrát v pořádku. Tato konzultace je vyjímečně domluvena že bude zcela zdarma.

 

2---M.Hartychová se byla podívat na OÚ Řisuty na nabízený cvičící stroj,který bychom měli dostat darem.Rovněž informovala o žádosti starostky Řisut  paní Ryšavé o možnosti  zkoušky beatové kapely v našem opraveném sále. Zajistit lze na některý čtvrtek při tréninku turnaje stolního tenisu.

 

3---Známky 2013  Opět prosíme  všechny členy o včasné zaplacení členských a oddílových známek.

Dospělí 300 Kč  za  známku a 100 Kč odd. příspěvek  , junioři – studující a senioři  100 Kč známka

a 100 Kč odd. příspěvek. Vybírá Monika Kalinová  nejpozději do 30.3.2013

Oddílové příspěvky jsou na rozvoj sportu- obnovení sportovního  vybavení.

Nečleni naší jednoty platí při vstupu  20 Kč za použití vybavení a náklady na energie -přítomné  obsluze.

4---Obsluha zázemí

Při trénincích  a akcích je obsluha zázemí s občerstvením a pitím vždy obsazena členy  dle domluvy.

Pokud někdo má zájem stačí domluvit termín obsluhy včetně topení a následného úklidu.

Od lonského října nikdy nenastal  sebemenší  problém. Případný zisk jde celý vždy na náklady energií- koupili jsme v lednu uhlí,  z dvou  akcí jsme pořídili pivní pípu, část financí  na zateplení nad celý sál, opravu topných těles včetně rozvodů i v klubovně. Na účet jednoty byla v listopadu vložena  částka 10 000,-  jako naše členské příspěvky k zaplacení zálohy energie  na 1Q /2013 . Slíbená finančí částka od OÚ na rok 2013 na našem účtu stále ještě není. Hospodářská  činnost  na sále začala až v září lońského roku po otevření opraveného sálu pro veřejnost. Konečně nejsme v tzv. červených číslech…. Veškeré účty máte  k dispozici  u Moniky Kalinové.

Finanční půjčky, které poskytli někteří členové při opravách sálu během roku 2012 budou vráceny ze zisku provozu z části  do  30.3.2013   další etapa do 30.4.2013

 

5--- Ze sponzorských  darů 2012-13  bylo pořízeno k vybavení sálu  

sklo,ubrusy,myčka sklenic- manž. Vávrovi

zateplení nad sál větší část -  manž. Měchurovi

přepažení sál- zázemí -Mittelbach

stínící technika k podiu – manž. Šebestovi

zaplacení hudby na zábavu -Staněk +Ulrichová

sportovní vybavení,záclony, - Vencová Marie

Z dotace župy Budečské na sport-  florbalové branky a míčky , dělící sít sál- zázemí

Spoluúčast na financování akcí pro děti od OÚ Malíkovice je velmi  výrazně kladné.

 

6---Starostka děkuje br.Tomášovi Charvátovi za letitou spolupráci v rámci jeho funkce

        místostarosty jednoty ze které odstoupil.

 

7--- V pondělí 4.3.2013 jede na výbor Župy Budečské Arnošt Staněk. Bude jednat mimo jiné

         o pomoci financování při opravě střechy. Během března bude spolu účasten při jednání

         na ČOS v  Praze a při jednání ve Slaném ohledně dotace na střechu 12.3.2013

 

8--- Fyzická inventarizace  je plánována od  28.2.2013 – 4.3.2013

        Doplnění inventární knihy provede Jan Krym do dalšího členského setkání 30.3.

 

9--- Tomáš Vysoudil slíbil, že  pomůže s organizací zápasů a turnajů –má zkušenosti hraje

         za Svaz stolního tenisu region Kladno- ligu

 

10---Novému výboru jednoty přejeme úspěchy a dobrou spolupráci s členstvem.

11--- Členská základna má 45 členů. Potřebujeme zlepšit nábor dětí a mládeže i když v obci jsou,

           ale nemají zájem ani rodiče, ani samotné děti a mládež.

 

12---Při dotazu starostky zda má někdo  příspěvek do diskuze se nikdo nepřihlásil

          a členské setkání  bylo ukončeno v 21,25 hod.

 

Zapsali

 

Starostka Marie Vencová       ………………………………………..                                                             

 

Místostarosta Arnošt Staněk   ………………………………………..

 

 Další členské setkání je 30.3. 2013 ve 20,00

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář