Jdi na obsah Jdi na menu
 


historie 1919-2016

15. 9. 2016
T. J. Sokol: Malíkovice Adresa budovy sokolovny (číslo popisné, ulice): Malíkovice – Čanovice 10 Rok postavení: založení jednoty 7- 9.3.1919 budova sokolovny otevření 6.9.1925 Rok přestavby, nástavby apod.: 1963 byt a hostinec Katastrální území: Malíkovice – Čanovice 10 Parcelní číslo: st. 52/3 (sokolovna), 100/14 (cvičiště), 163/1 (cvičiště) Historie sokolovny: Na valné hromadě konané 6. ledna 1922 bylo oznámeno, že bylo zakoupeno stavební místo 3 400 m2, kde zatím bude umístěno hřiště. Věstník Sokolské župy Budečské 1922, č. 1, str. 14 Zakládající členové Makovice / Malíkovice/ Čečrdle Jindřich – tesař rok narození 1895 Kurka Alois - železničář 1876 Lukáš Vojtěch - úředník 1898 Žák František - obuvník 1890 Linda Alois - rolník 1900 Dufek J - učitel 1900 Z výkazů činnosti- přednášky, recitace, divadlo Na valné hromadě konané 6. ledna 1923 bylo oznámeno, že byl zakoupen pozemek na cvičiště. Věstník Sokolské župy Budečské 1923, č. 1, str. 23 Sokolovna byla slavnostně otevřena veřejným cvičením. Věstník Sokolské župy Budečské 1925, č. 10, str. 187 Jednota koupila hostinec s pěkným sálem, který členové přestavěli. Slavnostní otevření se konalo 5. a 6. září 1925. Původní majitel R. Tlustý Věstník Sokolské župy Budečské 1925, č. 10, str. 196 Znovuobnovení činnosti TJ Sokol Malíkovice registrace navrácení majetku ze dne 30.9.1992 Vrácením z ČSTV ZÁPIS Státního notářství Kladno Znaleckým posudkem ze dne 4.12.2000 mají nemovitosti a pozemky hodnotu 2 249 590,00 Znalecký posudek č. 3541 Ing. Arnošt Kulhánek Řevničov 19 Tělocvičný sál byl od roku 2000- 2012 opravován z vlastních prostředků členů sokola, pomocí Župy Budečské, probíhaly rekonstrukce, přístavby kotelny pořízení kotle, , přístřešku, klubovny, výměny starších oken, dveří apod. Vysázení stromů na bývalé skládce nad obcí směr Hvězda. Slavnostní otevření sálu ke cvičení, kulturních a společenských akcí bylo 28.9.2012 Přítomna byla Ing.Hana Moučková- starostka ČOS. Hodnota hmotného dlouhodobého majetku je vyčíslena na 3 072 049,00 výpis z karty HDM TJ Sokol Malíkovice Září 2013 proběhla investiční akce- Nová kompletní střecha nad tělocvičným sálem . Dotace Přemyslovské Čechy-Slaný ve výši 360 000,-Půjčka 200 000,- od obecního úřadu na předfinancování byla vrácena v prosinci 2013. Rok 2014 – 2015 byl hlavně o rekonstrukci sálu, sociálních zařízení, posilovně. Pořízení tělocvičného zařízení stoly na stolní tenis, kulečník, žíněnky. Založen oddíl všestrannosti –předškolní a školní děti, oddíl stolního tenisu, oddíl turistiky-Nordik Walking, oddíl cvičení kondičního cvičení pro dospělé, rekreační šachy volejbal v tělocvičně TJ Slaný, Bowling ve Slaném a na Kladně. Byla zakoupena televize ke cvičení dětí, a ozvučení sálu-aparatura. Zařízena koncese k hostinské činnosti k provozování společenských a sportovních akcí – zařízen bufet v části sokolovny. Výjezdní zasedání členů k Berounce bylo v duchu plánu práce na roky příští. Společná dovolená v Chorvatsku .Spolupráce s OÚ na akcích Šibřinky, Čarodějnice, Dětský den, Neckyády na rybníce, loučení s prázdninami, Památný den sokolstva 8.10. s pouštěním sokolských světel, Mikulášské pro děti, divadelní představení, Silvestry v maskách. Turnaje mezi členstvem a věrnou gardou. Členů 58 z toho 20 dětí. Rok 2016 Po 16 ti letech na Valné hromadě změna starostky M.Vencové za J. .Mittelbacha Celková rekonstrukce bývalé kuchyně na klubovnu pro dětský oddíl z členských a oddílových příspěvků v částce 64 000,- a 489 brigádnických hodin. Proběhl příměstský tábor ve třech turnusech vedený Svatojánci z.s. Společná dovolená v Bulharsku, výjezdní zasedání na Zvíkovec a Skryjská jezírka, cvičení dětské všestrannosti v programu Svět nekončí za vrátky-cvičíme se zvířátky. Pořízen velký gril a výčepní zařízení také díky sponzorům z řad členů TJ a některých obyvatelů z obce. Příprava na 100 leté založení jednoty.