Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOLEČKO 27.5.2017

27. 5. 2017

Část zahájení Křivoklátského sokolení 27.5.2017 Nazdar bratři a sestry, děti, přítomní hosté a kolemjedoucí. Mé jméno je Marie Vencová a jsem místostarostkou Sokolské župy Budečské Vítám vás na dnešní akci Křivoklátského sokolení, která se koná u příležitosti výročí 120. let Vzniku Sokolské župy Budečské. Protože povědomí dnešní společnosti o Sokole a jeho činnosti a zejména historii se mnohdy zužuje na cvičební povely „vzpažit“ a „upažit“, dovolím si říct ve zkratce něco málo o spolku zvaném SOKOL.Dne 16. února 1862 se sešlo 75 nadšenců, kteří vzali za svou myšlenku Dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera o založení spolku, kde se propojil sport, kultura i vzdělávání a který je určen pro širokou veřejnost .Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou a později náčelníkem, Dr Miroslav Tyrš. Bratr Barák navrhl pozdrav „Na zdar!“ a bratr Fügner tykání a oslovování „bratře“, „sestro“,aby byla jasná rovnost členů. Josef Mánes tehdy namaloval první sokolský prapor a skicu prvních sokolských krojů . Název Sokol se poprvé uvádí ve stanovách z listopadu 1864 kdy byly zakládány župy, pod které spadaly tělocvičné jednoty .Nejznámějšími hesly, kterými se zakladatelé Sokola řídili a které jsou platné dodnes jsou: „Tužme se“„ Ve zdravém těle zdravý duch“„ Ni zisk, ni slávu“ Na valné hromadě dne 5. září 1897 v kladenské sokolovně za účasti 24 zástupců z tehdejších 16 jednot s 1 545 členy, rozhodnuto založit novou župu. Původně se nově vzniklá župa měla nazývat Sokolská župa Libušina dle kněžny Libuše název „Budečská“ byl navržen Českou obcí sokolskou podle starobylého knížecího sídla Budeč. Sokol se rozrůstá jednoty se zakládají nejen na vesnicích, ale i ve městech Sokol má své cvičitele, funkcionáře, vzdělavatele, v Sokole se cvičí, sportuje, hraje divadlo ,ale i staví. Sokol má své mecenáše, ale hlavním „platidlem“ Je dobrovolná činnost. Díky dobrovolnosti se postavily všechny sokolovny a sportoviště. Například kladenské sletiště sokolové postavili za tři roky po skončení 1.svět. války. Podle objektivních zpráv bylo v rámci naší sokolské župy do roku 1948 postaveno 22 sokoloven, po roce 1948 ani jedna. V Sokole se žilo. Bohužel, nic netrvá věčně a tak v období, které začíná rokem 1941, dochází k zákazu činnosti Sokola k hromadnému zatýkání čelných představitelů ústředí, žup i tělocvičných jednot. V říjnu 1941 se na všech sokolovnách objevuje dvojjazyčný nápis „Činnost Sokola zastavena, vstup zakázán!“. To byl Sokol rozpuštěn poprvé! Kým? Reinhardem Heydrichem za německé okupace. Podruhé se Sokol ruší v roce 1956, a místo něj je zřízen Český svaz tělovýchovy a sportu – TVS. V roce 1968 se Sokol začíná nadechovat k novému obnovení, ale než může cokoliv podniknout, je tu 21. srpen a s ním vstup cizích armád do naší země. A zase zákaz činnosti. Obnovení Sokolské župy Budečské se uskutečnilo až 3. prosince 1989 v Kladně. Sjezdem 7. ledna 1990 ve Sjezdovém paláci v Praze byla opět obnovena činnost Československé obce sokolské, od 1. ledna 1993 České obce sokolské. Od roku 1991 probíhala mnoho let jednání o navrácení sokolského majetku zabraného režimem sokolským jednotám a župám. Rovněž probíhala jednání na obcích o obnovení sokolských jednot, vracení sokoloven, majetků, hřišť a pozemků. A jsme v současnosti: Celorepubliková ČOS se skládá ze 44 žup a má 1 083 sokolských jednot ve kterých je 159 890 členů. Sokolská župa Budečská, má sídlo v kladenské sokolovně, měla k 1.lednu 2017 - 23 jednot s členskou základnou 3 295 členů z toho 1 736 dospělých a 1 559 dorostu a dětí, Sokolské jednoty Bratronice Buštěhrad Dříň Hnidousy - Motyčín Jízdárna Kladno Kačice Kamenné Žehrovice Kladno Křivoklát Kročehlavy Lány Malíkovice Milostín Olešná Rakovník Řevničov Rynholec Slaný Stochov - Honice Unhošť Žilina Zlonice Zvoleněvěs Sokol navázal na svoji historickou tradici a najdete v něm sport závodní i rekreační, cvičení pro dospělé i děti všech věkových kategorií v oddílech všestrannosti, volejbalu, stolního tenisu, šachů, agility, florbalu, zápasu, juda, plavání, zdravotního cvičení, jezdectví, aerobiku , basketbalu, kulečníku, jogy, gymnastiky ,karate, badmintonu, šprtce, cvičení rodičů a dětí, rekreačních běhů, různé druhy kondičního cvičení parkour, tanec, ale i dětské letní tábory. Sokol jako takový není jen o sportu, ale i o kulturní a společenské činnosti .V našich jednotách fungují např. divadelní spolky, pořádají se tolik oblíbené Šibřinky, koncerty a taneční zábavy pro malé i velké a v neposlední řadě H SOKOLSKÝ slet. Ten nejbližší slet nás čeká už příští rok v roce 2018 v Praze a jste srdečně zváni Nácvik skladeb se rozjíždí už v září t.r. sokolovnách a není jen pro členy sokola

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář